Các tính năng mới trong Yahoo Messenger

Đăng nhập (Sign in) từ máy tính

Đăng nhập Yahoo! Messenger để gửi SMS rất đơn giản. Thay vì phải thoát ra khỏi Yahoo! Messenger mỗi khi bạn rời khỏi máy tính, nay bạn chỉ cần trỏ con chuột vào chữ Messenger trên thanh công cụ và chọn “Sign in to Mobile Device”.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải cung cấp tên mạng di dộng và số di động của mình. Từ các lần tiếp theo bạn vào mục Messenger trên thanh công cụ và chọn mục có hiện số di động của mình.

Bạn cũng có thể cài đặt mục Preferences để mỗi khi bạn thoát khỏi Messenger trên máy tính, hệ thống sẽ tự động đăng nhập (sign in) vào chế độ “Messenger qua SMS”.

Chú ý: Hiện tại chức năng này đang được cập nhật. Bạn có thể đăng nhập (Sign in) từ máy điện thoại di động như bên dưới.

 

 

 

 

 


Đăng nhập (Sign in) từ máy điện thoại di động

Nếu không có máy tính bên cạnh,  bạn vẫn có thể dùng máy điện thoại di động để đăng nhập vào chế độ “Messenger qua SMS”. Muốn vậy bạn gửi một tin nhắn có nội dung: “in [địa chỉ Yahoo! Messenger của bạn] [mật khẩu của bạn]” giống như ví dụ dưới đây

 

Trong ví dụ này, địa chỉ Yahoo! Messenger của bạn là cunxinh và mật khẩu là cun82. Tin nhắn mà bạn phải soạn là “in cunxinh cun82” (Lưu ý, sử dụng chữ thường khi đánh mật khẩu)

Và bạn gửi tin nhắn này đến số 8269

Sau khi đã đăng nhập (sign in) vào chế độ “Messenger qua SMS”, bạn sẽ nhận được danh sách những người bạn đang online. Những người bạn đang online bằng máy tính của bạn sẽ nhìn thấy bên cạnh địa chỉ Yahoo! Messenger của bạn dòng chữ “I’am on SMS” (tôi đang online bằng SMS)


Đăng xuất (Sign out) từ máy điện thoại di động

Để thoát ra khỏi chế độ “Messenger qua SMS” từ máy điện thoại di động, chỉ cần soạn tin nhắn có nội dung “out” và gửi tới số 8269


Tự động Đăng xuất (Sign out)

Nếu bạn đăng nhập nhưng không sử dụng dịch vụ trong vòng 1 tuần, Yahoo! sẽ tự động đăng xuất (sing out) bạn ra khỏi chế độ “Messenger qua SMS” và gửi đến bạn 1 tin nhắn thông báo. Sau đó, nếu muốn sử dụng dich vụ này, bạn sẽ phải đăng nhập lại.


Các tin nhắn offline sẽ được lưu lại và bạn sẽ nhận được khi bạn đăng nhập vào Yahoo! Mesenger từ máy tính.

Lấy danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger

 

Danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger và mã số

Danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger là một tin nhắn có chứa tên và địa chỉ của bạn bè trên Yahoo! Messenger và mã số của họ. Mã số này cho phép bạn gửi tin nhắn từ Yahoo! Messenger qua SMS cho bạn của mình đang online trên Yahoo! nhanh hơn. Bạn sẽ không phải đánh toàn bộ địa chỉ Yahoo! của người mà bạn định gửi tin nhắn đến mà chỉ cần đánh mã số. Ngay khi bạn vừa đăng nhập (sign in) vào Yahoo! Messenger qua SMS, bạn sẽ nhận được danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger và mã số của họ.

 

 


Xem ai đang online

 

Để nhận được danh sách bạn bè đang online trên Yahoo! Messenger, soạn tin nhắn có nội dung “get” và gửi đến 8269

 

 


Lấy thêm tên và mã số bạn bè đang online trên Yahoo!  

Nếu một tin nhắn không thể liệt kê đầy đủ danh sách bạn bè trong 160 chữ, danh sách bạn bè sẽ nói cho bạn biết số lượng bạn bè của mình trên Yahoo! Messenger. Ví dụ, nếu chỉ có thể liệt kê được 7 trong số 100 địa chỉ Yahoo! Messenger trên tin nhắn, tin nhắn và bạn nhận được sẽ là “7 trên tổng số 100” phía trên danh sách bạn bè và mã số.

 

Để nhận được thêm danh sách bạn bè, chỉ cần trả lời tin nhắn gửi danh sách bạn bè với nội dung “more

 

 


Lấy toàn bộ danh sách bạn bè online và offline trên Yahoo!

Để nhận được toàn bộ danh sách bạn vè trên Yahoo! Messenger, cả online và offline, soạn tin nhắn với nội dung “get all” và gửi đến 8269

 

 


Lấy tên bạn bè đang online trên Yahoo! theo chữ cái

Nếu bạn có 1 danh sách bạn bè rất dài trên Yahoo! Messenger và cần một địa chỉ Yahoo cụ thể, ban có thể lấy danh sách bạn bè theo chữ cái đầu tiên của tên đó bằng cách soạn tin nhắn có nội dung get [chữ cái đầu tiên của địa chỉ Yahoo! mà bạn muốn lấy] và gửi tới 8269

 

Ví dụ để lấy 1 danh sách các địa chỉ của bạn bè trên Yahoo! Messenger  bắt đầu bằng chữ m, soạn 1 tinh nhắn có nội dung “get m” và gửi tới 8269

Gửi và nhận tin nhắn

 

Soạn một tin nhắn

Để gửi một tin nhắn cho một người bạn đang online hoặc offline trên Yahoo! Messenger từ máy di động, soạn một tin nhắn có nội dung: to [Địa chỉ Yahoo! Messenger] [Nội dung tin nhắn]

Ví dụ: Dưới đây là ví dụ để gửi một tin nhắn cho cunxinh

 


Gửi tin nhắn sử dụng mã số (gửi kèm trong bản tin)

Sử dụng mã số để gửi tin nhắn cho bạn bè sẽ nhanh hơn nhiều. Mã số đó chính là con số đứng cạnh địa chỉ Yahoo! được gửi tới trong danh sách bạn bè. Để gửi một tinh nhắn cho ban bè sử dụng mã số, soạn tin nhắn: to [Mã số người nhận] [Nội dung tin nhắn]

Ví dụ, để gửi một tin nhắn đến người nhận có mã số 101, gửi một tin nhắn bắt đầu bằng “to 101” và gửi tới số 8269


Gửi tin nhắn sử dụng mã số (gửi trực tiếp qua số tương ứng với mã số)

Sử dụng mã số để gửi tin nhắn cho bạn bè sẽ nhanh hơn nhiều.
Mã số đó chính là con số đứng cạnh địa chỉ Yahoo! được gửi tới trong danh sách bạn bè. Đây là cách thức gửi tin nhanh nhất với nội dung thông tin gửi trong 1 bản tin nhiều nhất. Để gửi một tinh nhắn cho ban bè sử dụng mã số, soạn tin nhắn rồi gửi đến số 82690[mã số]

Ví dụ, để gửi một tin nhắn đến người nhận có mã số 101, bạn soạn nội dung tin nhắn rồi gửi tới số 82690101


Nhận tin nhắn

Khi đăng nhập (sign in) vào Yahoo! Messenger qua SMS, bạn sẽ tự động nhận được các tin nhắn của bạn bè từ Yahoo! Messenger giống như khi nhận tin nhắn SMS của điện thoại di động. Các tin nhắn này sẽ được bắt đầu bằng địa chỉ Yahoo! của người gửi giống như ví dụ dưới đây:

 


Trả lời tin nhắn

Bạn có thể trả lời các tin nhắn vừa nhận được một cách dễ dàng như trả lời một tin nhắn của điện thoại di động bằng cách chọn chức năng “reply” (trả lời) trong điện thoại của mình.

Tin nhắn sẽ tự động được gửi đến cho chủ nhân của tin nhắn bạn vừa nhận được

 

Bổ sung và xóa tên

 

Bổ sung địa chỉ Yahoo! vào danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger

 

Để bổ sung vào danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger 1 địa chỉ Yahoo! Messenger, soạn 1 tin nhắn trên điện thoai di động có nội dung như sau và gửi tới số 8269: add [Địa chỉ Yahoo! cần thêm vào danh sách]

Ví dụ, để bổ sung vào danh sách Yahoo! Messenger của bạn địa chỉ bigbang1973, soạn một tin nhắn “add bigbang1973” và gửi tới 8269


Xóa một địa chỉ Yahoo! ra khỏi danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger

Bạn có thể xóa bất kỳ một địa chỉ Yahoo! nào ra khỏi danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger bằng cách gửi một tin nhắn có nội dung như sau và gửi tới 8269: del [Địa chỉ Yahoo! cần xóa]

 

Ví dụ, để xóa địa chỉ Yahoo! heocon ra khỏi danh sách bạn bè trên Yahoo! Messenger của mình, soạn một tin nhắn có nội dung “del heocon” và gửi tới 8269

 

 

 Các yêu cầu xác nhận

 Yêu cầu bổ sung địa chỉ của bạn vào danh sách bạn bè

Nếu ai đó muốn bổ sung địa chỉ Yahoo! Messenger của bạn vào danh sách bạn bè của người đó, bạn sẽ nhận được một yêu cầu dưới dạng một tin nhắn bằng tiếng Anh, có nội dung sau: “bạn của bạn muốn bổ sung địa chỉ Yahoo! của bạn vào danh sách bạn bè của minh, Trả lời bằng chữ “y” nếu bạn đồng ý, bằng chữ “a” để chấp nhận và đồng thời bổ sung địa chỉ Yahoo! của người bạn này vào danh sách bạn bè của bạn, bằng chữ “d” nếu bạn từ chối”

 

 


Chấp nhận yêu cầu

Để chấp nhận yêu cầu bổ sung địa chỉ của bạn vào danh sách bạn bè, soạn tin nhắn có nội dung “y” và gửi tới 8269

 

 


 Chấp nhận yêu cầu và bổ sung địa chỉ Yahoo! của người yêu cầu vào danh sách bạn bè của mình

Để chấp nhận yêu cầu bổ sung địa chỉ của bạn vào danh sách bạn bè của ai đó, đồng thời bổ sung địa chỉ Yahoo! của bạn vào danh sách bạn bè của người yêu cầu, soạn một tin nhắn có nội dung “a” và gửi tới 8269

 

 


 Từ chối yêu cầu

Khi bạn từ chối, không cho ai bổ sung tên bạn vào danh sách bạn vè của họ, soạn tin nhắn có nội dung “d” và gửi tới 8269

 

Advertisements

15 thoughts on “Các tính năng mới trong Yahoo Messenger

 1. Nếu tôi đã đăng nhập dịch vụ Y ! Messenger nhưng giờ muốn thoát khỏi chế độ đó thì phải làm sao. (ý tôi không phải là gõ câu lênh “out” mà muốn trở lại chế độ ban đầu là chỉ sử dụng Yahoo trên máy tính chứ không muốn tự động Sign in bằng điện thoại mỗi khi thoát ra trên máy). Xin cám ơn.

  PS: Nếu được thì vui lòng trả lời qua địa chỉ Yahoo của tôi nhé. Mong lời giải đáp của bạn.

 2. bạn có thể chỉ cho tôi cách bỏ I’m on SMS để nó không tự động nhắn tin vào máy dđ được không?
  trả lời qua mail hoặc qua Y!M đựơc không
  Y!M : nnt198x

 3. EE bo cho minh hoi muon tat chuc nang dien thoai di dong o trong Yahoo Messenger thi lam sao tat duoc ha chi minh voi cam on

 4. Nếu tôi đã đăng nhập dịch vụ Y ! Messenger nhưng giờ muốn thoát khỏi chế độ đó thì phải làm sao. (ý tôi không phải là gõ câu lênh “out” mà muốn trở lại chế độ ban đầu là chỉ sử dụng Yahoo trên máy tính chứ không muốn tự động Sign in bằng điện thoại mỗi khi thoát ra trên máy). Xin cám ơn.

  PS: Nếu được thì vui lòng trả lời qua địa chỉ Yahoo của tôi nhé. Mong lời giải đáp của bạn.

 5. xin hỏi. tôi đã đăng ký sử dụng dịch vụ nhận yahoo qua sms,tức là mỗi lần tắt yahoo trên internet thì cũng là lúc kích hoạt chế độ nhận yahoo trên điện thoại di động.nay tôi muốn tất chế dộ này.
  xin anh cho bài thuốc trị .
  cám ơn nhiều

 6. Muốn thóat khỏi I’m SMS YM các bạn thực hiện các bước sau:
  1.Vào Mesenger trên giao diện chat
  2.Click vào Preferences
  3. Vào Edit Mobile Divice
  4. Vào Delete I’m SMS YM
  5.Cuối cùng có thể xóa được rồi

 7. xin hỏi. tôi đã đăng ký sử dụng dịch vụ nhận yahoo qua sms,tức là mỗi lần tắt yahoo trên internet thì cũng là lúc kích hoạt chế độ nhận yahoo trên điện thoại di động.nay tôi muốn xoá bỏ hẳn chế dộ này thì phải làm như nào,mong anh chỉ giúp.
  Mong a gửi giúp vào mail.Cám ơn anh rất nhiều

 8. toi da lam cac buoc nhu a hướng dẫn nhưng Click vào Preferences sao không tìm thấy Edit Mobile Divice. A có thể chỉ giúp cụ thể hơn được không vì tôi kh rành lắm về máy tính. Mong anh thông cảm và giúp đỡ.Ai biết xin chỉ giúp.

 9. tôi lai vào được đến Edit Mobile Divice
  nhưng lại không thấy Delete I’m SMS YM
  đâu mới buồn chứ. chỉ cho tôi với nhé.

 10. 1.Vào Mesenger trên giao diện chat
  2.Click vào Preferences\General
  3. Vào Edit Mobile Divice
  4. Delete I’m SMS YM (Cai bieu tuong nho hinh thung rac)

 11. tren yahoo em mo messenger nhung ko co dong sign in to Mobile Device .vay lam cach nao de co the gui SMS tu yahoo qua dien thoai ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s