IPO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAO MAI AN GIANG

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An giang
2. Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
3. Số điện thoại: (84.76) 840 138 Số Fax: (84.76) 840 139
Di động : 0918592555 email: leduytambt@yahoo.com.vn
4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.554.000 cổ phần
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
6. Giá khởi điểm: 16.000 đồng/cổ phần
7. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)
8. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
9. Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sao Mai.
10. Buồi hội thảo giới thiệu đợt phát hành sẽ tổ chức tại :
– Khu vực phía nam : Tổ chức tại Khách sạn REX , số 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP Hồ Chí Minh . Thôøi gian : chuû nhaät 9 giôø ngaøy 28 thaùng 10 naêm 2007.
– Khu vực phía bắc : Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC)11Lê Hồng Phong -Ba Đình – Hà nội .Thời gian thứ tư ngày 15 ngày 31 tháng 10 năm 2007 .
11. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và đóng tiền cọc: Từ 8h00 ngày 24/10/2007 đến 11h00 ngày 05/11/2007.
12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá tại các đại lý: trước 15h00 ngày 09 tháng 11 năm 2007 (Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM không nhận phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư).
13 – 14. Địa điểm công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền cọc: xem chi tiết trong thông báo
15. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá
Địa điểm tổ chức đấu giá:
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 ngày 13 tháng 11 năm 2007
File download: Cty Cp sao Mai.zip

Technorati Tags: