Lấy vợ hợp tuổi?

Hôn nhân đại sự là chuyện không thể đùa, với người Việt, chuyện hôn phối có khi định đoạt cả một đời. Chính vì vậy việc xem tuổi có hợp nhau hay không, xem ngày lành tháng tốt để định đoạt chuyện hôn sự đã trở thành một nét truyền thống không thể thiếu trong cuộc sống.

Tuy nhiên có nhiều người lại quá coi trọng việc hợp này để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình chứ không nghĩ tới việc một nửa kia có thực sự hợp với mình để sống hạnh phúc đến khi đầu bạc hay không.

Tiếp tục đọc