Địa ngục cộng sản và địa ngục tư bản

Một người chết phải xuống âm phủ mới thấy có hai địa ngục: tư bản và cộng sản. Ở địa ngục tư bản có đầy quỷ sứ hành hình tội nhân trong vạc dầu, dùng kìm búa tra tấn. Ông ta vội chạy sang địa ngục cộng sản thì chỉ thấy một hàng người rồng rắn. Xếp hàng mãi mới vào đến cửa thì thấy một ông già hình như là Karl Marx.

“Ông có thể cho biết địa ngục cộng sản có gì khác?”.

Marx nói: “Cũng thế thôi, cũng toàn quỷ sứ luộc ông trong vạc dầu, rồi dùng dao kéo cắt da xẻ thịt ông.”

Người đàn ông nọ ngạc nhiên: “Vậy tại sao lại phải xếp hàng dài thế?”

Marx buồn bã:

“Nhiều khi chúng tôi thiếu cả dao và cả dầu, thậm chí không có cả nước nóng…”

Sưu tầm