Doanh nghiệp nhà nước ở đâu trong cơn sốt gạo?

(TBKTSG Online) – Trong cơn sốt gạo vừa qua, những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) – những đơn vị mà lẽ ra phải ra tay bình ổn thị trường, thì phải chờ đến khi bị “lệnh” mới chịu làm. Có doanh nghiệp còn từ chối với lý do gạo để dành cho… xuất khẩu.

Sở Thương mại TPHCM trong tuần này sẽ có báo cáo gửi chính quyền thành phố toàn bộ tình hình cơn sốt gạo vào cuối tháng 4. Trong đó, sở đề nghị UBND TPHCM khen thưởng các doanh nghiệp đã tích cực tham gia điều tiết thị trường. Nhưng điều đáng nói là các doanh nghiệp này đều không phải là doanh nghiệp nhà nước vốn lâu nay được yêu cầu phải đi tiên phong trong những lúc thị trường gặp bất ổn.

Tiếp tục đọc