Rút kinh nghiệm

3 đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc 1 lượt. Ðứa thứ 1 mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ 2 mua cái gì
– Dạ con mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3:
– Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
– Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.

Sưu tầm

Chờ đợi

– Mày biết không, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9
– Ừ, rồi sao?
– Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ
– Mày đúng là thằng liều
– Nhưng hỡi ơi!
– Sao vậy?
– Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẽm vẫn học lớp 9
– Trời! Ẽm của mày học dở thật
– Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7
– Trời!!!

Sưu tầm